Cảm ơn bạn đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi . Vui lòng điền thông tin chi tiết của bạn ở dưới , chúng tôi sẽ liên hệ với bạn thông qua điện thoại hoặc email trong vòng 24 đến 48 giờ.
Hoàn thành
Thông tin đăng ký phòng
Ngày nhận phòng: *
Ngày trả phòng: *
Số người ở:
Spin UpSpin Down Spin UpSpin Down
Có hút thuốc:
Thông tin khách hàng
Họ tên: *
Địa chỉ:: *
Quốc gia:
Tel: *
Email: *
Yêu cầu:
Phòng
legendsea
Family Chi tiết
1.200.000 VNĐphòng/ngày
legendsea
Deluxe suite Chi tiết
1.100.000 VNĐphòng/ngày
legendsea
Delux Chi tiết
1.050.000 VNĐphòng/ngày
legendsea
Superior Chi tiết
900.000 VNĐphòng/ngày
legendsea
Standard Chi tiết
800.000 VNĐphòng/ngày